Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel Pietersheim: domein

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
2694
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2694

Besluiten

Domein Pietersheim
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1921

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het kasteeldomein Pietersheim en omgeving met relicten van het driedelig grachtensysteem, de burcht- en kasteelruïne, een Engels park met vijvers, dreven, een grasland- en boomgaardencomplex in het zuiden en bospercelen in het noorden van dit gebied.

Het kasteel Pietersheim is beschermd als monument bij ministerieel besluit van 4 juli 1996.Waarden

Het domein Pietersheim is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burcht en kasteel Pietersheim

Koning Albertlaan 255, Waterstraat 54 (Lanaken)
Restanten van middeleeuwse waterburcht naast vroeg 20ste-eeuws landhuis.


Solitaire kastanje als herdenkingsboom

Koning Albertlaan 255 (Lanaken)
Rechts van de toegangsdreef tot het Kasteel Pietersheim markeert een solitaire kastanje een vermoedelijke gedenkheuvel voor gesneuvelde Spanjaarden in de 17de eeuw, ten tijde van de oprichting van het Spaans kampement.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Steilrand van het Kempisch Plateau van de Kikbeek tot de Asbeek

Lanaken, Rekem (Lanaken), Opgrimbie (Maasmechelen)
De steilrand van het Kempisch Plateau doorsnijdt het gebied en overbrugt een hoogteverschil van 40m. Verschillende beken dwarsen het talud en creëren een grillig patroon. De beekvalleien worden gekenmerkt door alluviale elzenbossen en venige broekbosjes en relicten van viskweekvijvers en watermolens. In de aanwezige bosbestanden is de fase van planmatige bosaanleg nog duidelijk herkenbaar aan het dambordpatroon van paden en brandgangen. Zowel in de heide als in de naaldhoutaanplanten komen enclaves wintereik voor onder de vorm van hakhout, beperkte struwelen, houtwallen en afzonderlijke stoven. Het Pietersembos was jacht- en productiebos van de heren van Pietersheim. Vlakbij ligt het middeleeuwse burchteiland met ruïnes en restanten van drie slotgrachten. In de uitgestrekte naaldbossen werden in de 20ste eeuw dankzij hun groene karakter preventoria en sanatoria opgericht.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.