Vastgesteld bouwkundig erfgoed

R.E. Farm Cemetery

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
27031
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27031

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De ‘1st Dorsets’ begonnen er in december 1914 een begraafplaats (‘No. 1’) aan de oostzijde van de boerderij. In januari 1915 begon hetzelfde bataljon een tweede begraafplaats aan te leggen (‘No. 2’) ten westen van de boerderij. Na de oorlog werd ‘No. 2’ ontruimd en overgebracht naar ‘No. 1’, samen met nog 1 veldgraf. Nu zouden er 132 doden uit het Verenigd Koninkrijk begraven liggen. De begraafplaats is ontworpen door W.C. Von Berg. Via een smeedijzeren toegangshek en een graspad kan de begraafplaats bereikt worden. De eigenlijke begraafplaats neemt de vorm aan van een vierkant en is 1359m² groot. Het terrein helt lichtjes af en wordt omgeven door een bakstenen muur afgedekt met witte natuursteen, die vrij hoog wordt daar waar het terrein afhelt. Het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1) staat links in de hoek. Bij de toegang zijn de drie landplaten terug te vinden, evAanduiding van

Is de vaststelling van

R.E. Farm Cemetery

Wulvergemstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats, tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstaan nabij een hoeve ten zuidwesten van Wijtschate. De kleine, ommuurde begraafplaats, ontworpen door W.C. Von Berg, wordt gekenmerkt door een smeedijzeren toegangshekken, een 'Cross of Sacrifice' en witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken en struiken.