Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve en poortgebouw abdij Mariëndal met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-01-1994 tot heden

ID
2741
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2741

Besluiten

Abdij Mariëndal: hoeve met poortgebouw en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-1994  ID: 2595

Beschrijving

De hoeve en het poortgebouw zijn, als enige restanten van de voormalige Abdij Mariëndal of Abdij van Rothem te Halen, met de onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Deze omgeving is een landschappelijk waardevol landbouwgebied dat de abdijgebouwen omringt, en dat deel uitmaakte van het landbouwareaal van de abdij en de archeologische restanten van de andere abdijgebouwen herbergt.Waarden

De hoeve van de voormalige abdij Mariëndal met de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Abdij Mariëndal

Rotemstraat 4 (Halen)
Ook Abdij van Rothem genaamd, thans verdwenen, op het neerhof en het poortgebouw na. Zogenaamde Rotemhoeve, poortgebouw en hoeve van de voormalige abdij Mariëndal. Imposant geheel dat een belangrijk element in het landschap vormt.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Slagveld van Halen

Lanciersstraat (Halen)
Het slagveld van Halen bevindt zich in het openruimtegebied ten westen van Halen in Limburg. Op 12 augustus 1914 kwam het daar tot een treffen tussen Belgische en Duitse troepen tijdens de doortocht van het Duitse leger door België, een week na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Aanleiding was de verkenning door de Duitse cavalarie naar de posities van het Belgische leger bij de Gete. Het slagveld omvat de locaties van de cavaleriecharges en de verdedigingsposities in wat als (één van) de laatste traditionele veldslagen de militaire geschiedenis zou ingaan. De slag demonstreerde hoezeer de rol van de traditionele cavalerie bij het begin van de 20ste eeuw was uitgespeeld.