Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
28076
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28076

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopbouwhoevetje naar ontwerp van architecten Fernand Petit en Jacques Obozinski (Brussel), teruggaand op de regionale negentiende-eeuwse hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve

Reningestraat 15 (Ieper)
Wederopbouwhoevetje naar ontwerp van architecten Fernand Petit en Jacques Obozinski (Brussel), teruggaand op de regionale negentiende-eeuwse hoevebouw.