Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met trapgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30492   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30492

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 12/ Sint-Jansstraat. Diephuis van drie/twee + drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel gr.m. daterend uit XVII met latere aanpassingen o.m. in 1930 n.o.v. architect J. Viérin (Brugge) aan de begane grond - verlagen van de vensters - en zijgevel. Verankerde trapgevel met hermetselde top (7 tr. + topstuk) cf. bouwnaden en afwijkend baksteenkoloriet; vnl. geelrode baAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met trapgevel

Sint-Jansplein 12 (Brugge)
Diephuis van drie/twee + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel grosso modo daterend uit de 17de eeuw met latere aanpassingen onder meer in 1930 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) aan de begane grond - verlagen van de vensters - en zijgevel.