Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zillebeke Churchyard

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 32129   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32129

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aan het begin van de oorlog werden de omgekomen militairen vaak begraven op bestaande kerkhoven, zoals hier in Zillebeke het geval was. Bij de kerk staan verschillende gedenkplaten. Het Britse militaire ereperk op het kerkhof van Zillebeke is ongeveer 740m² groot. Dit ereperk werd aangelegd door W.H. Cowlishaw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zillebeke Churchyard

Zillebeke-Dorp zonder nummer (Ieper)
Brits militair ereperk, aangelegd aan het begin van de Eerste Wereldoorlog op het kerkhof van Zillebeke.