Beschermd monument

Kasteel Het Looi

Beschermd monument van 11-06-2009 tot heden

ID: 3214   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3214

Besluiten

Kasteel Het Looi
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2009  ID: 4611

Beschrijving

De bescherming omvat kasteel Het Looi, met gebouwen uit de 16de tot de 19de eeuw.Waarden

Kasteel Het Looi, met gebouwen uit de 16de tot de 19de eeuw en die in de 20ste eeuw werden gerestaureerd, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

vervat in de belevingswaarde van het cultuurlandschap dat minstens tot de 17de eeuw of verder teruggaat en getuigt van de waterbeheersing in het moeras van de Demer en de Herk.

volkskundige waarde

vervat in de Sterkapel, als volkse devotiekapel gedateerd 1828 waaraan naderhand een voorportaal werd toegevoegd

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: vervat in de gebouwen (kasteel met kapel, poortgebouw, dienstvleugel, paviljoen, neerhof met eigen poortgebouw, boerenhuis , wagenhuis, stallen, schuur en bakhuis), daterend uit de 16de tot 19de eeuw als een voorbeeld van een uit een nu verdwenen donjon gegroeid complex kasteel met verschillende stijlkenmerken en -elementen.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: vervat in de tuinen voor nut en voor sier met dreven en dijken, grachten en vijvers als structurerende elementen uit de waterbeheersing in de Herk- en Demervallei, de site van een baroktuin, een ganzenvoet en bosjes, een vijfhoekig omhaagde tuin en een rechthoekige moestuin met fruitmuren, het geheel behorend tot een uitzonderlijke tuinaanleg, wellicht opklimmend tot de 17de eeuw en waar rond 1900 een landschappelijk parkje werd in geïntegreerd zonder verstoring van de onderliggende aanleg.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel van Loye

Loyestraat 1-2 (Lummen)
Reeds vermeld in 1429. Waterkasteel met sterk heterogeen uitzicht door de verschillende verbouwingen tijdens de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Kasteeldomein van Loye

Loyestraat 1 (Lummen)
Cultuurhistorisch belangrijk, uitgestrekt kasteeldomein van circa 205 hectare, met interessante tuinaanleg waarbij pro­duc­tie­bossen, vij­vers, wei-, hooi- en bouw­land horen; com­plex en hete­ro­geen water­kas­teel, daterend uit de 15de tot de 19de eeuw, deels historiserend gerestaureerd.