Beschermd monument

Kasteeldomein Het Hamel

Beschermd monument van 11-06-2009 tot heden

ID: 3220   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3220

Besluiten

Kasteelpark Het Hamel
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2009  ID: 4614

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteeldomein Het Hamel, met kasteel en kasteelpark in landschappelijke stijl, met als meest kenmerkende elementen de vijver, ijskelder, tuinpaviljoen en moestuin met serres en pottenstal.Waarden

Het kasteelpark Het Hamel in landschappelijke stijl, met vijver, ijskelder, tuinpaviljoen en moestuin met serres en pottenstal uit de 18de en 19de eeuw, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

van het gehele kasteeldomein dankzij de hoge belevingswaarde gelegen in het samengaan van elementen van natuur en van cultuur.

wetenschappelijke waarde

gelegen in de dendrologische waarde van de aanwezige bomen, waaronder vier Belgische kampioenen, onder meer Alnus glutinosa 'Laciniata' , Chamaecyparis pisifera, Fagus sylvatica 'Heterophylla' , Fraxinus exelsior 'Elegantissima' , Halesia carolina, Quercus cerris 'Marmorata', Sassafras albidum var. Molle.

historische waarde

vervat in de interessante ontwikkelingsgeschiedenis van boerderij tot kasteeldomein, zoals nog merkbaar in het park, de moestuin, de ijskelder en het tuinpaviljoen, typische bestanddelen, deels overgenomen van de 18de-eeuwse fase en later uitgebreid.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: van het park in landschappelijke stijl met riant karakter, als eindpunt van een interessante evolutie, aangelegd in 1862-1888.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteelpark Het Hamel

Burggrachtstraat 20-21 (Lummen)
Park in landschappelijke stijl uit 1862-1888 van dendrologisch belang. Aangelegd op een oude site, na een blijkbaar niet uitgevoerd ­ ont­werp van Jean Gindra en een vermoedelijk wel gerealiseerd plan van 'jardinier-paysa­giste Creten' uit 1866.


Is de omvattende bescherming van

Het Hamel kasteel en kasteelhoeve

Burggrachtstraat 20-21 (Lummen)
Kasteel op rechthoekige plattegrond, het huidig kasteel is van 1947-1950 met oudere kern; ten noorden de kasteelhoeve, gebouwd circa 1860, met U-vormige aanleg.