Beschermd monument

Stadhuis Borgloon

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden
ID: 3297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3297

Besluiten

Kerken, abdij en stadhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1935  ID: 6

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het stadhuis van Borgloon.


Waarden

Het stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis Borgloon

Markt zonder nummer (Borgloon)
De eerste vermelding van het gebouw dateert van 1358; de benaming 's grevenhuis duidt erop dat het mogelijk de verblijfplaats was van de graven van Loon, wanneer zij in Borgloon resideerden.