Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekpand Klein Tafelrond

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32977
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32977

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1719 opgetekend als "die Schoone Lieve Vrauwe", heden gekend als "KLEIN TAFEL ROND".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekpand Klein Tafelrond

Grote Markt 4 (Leuven)
Hoekpand in traditionele bak- en zandsteenstijl, in de 17de eeuw opgetrokken door het kapittel van de Sint-Pieterskerk.