Persoon

Stevens, Paul

ID
6606
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6606

Beschrijving

Paul Stevens was de zoon van Alphonse Stevens (1866-1944), een verdienstelijke en in Leuven zeer actieve architect die aan de Maria-Theresiastraat zijn eigen woning met atelier bouwde en naast Paul nog een zoon had, Jacques Stevens (1904-1978), eveneens architect. Beide broers zouden na de dood van hun vader de architectuurpraktijk in het ouderlijk huis voortzetten.

Paul Stevens volbracht zijn architectuurstudies aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent, en studeerde gelijktijdig kunstgeschiedenis en archeologie aan de Gentse Universiteit. In 1926 volgde hij de cursus van Auguste Perret in het Palais de Bois te Parijs. Stevens promoveerde in 1927 tot doctor in de Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit Gent, met als proefschrift: Les tours de la Renaissance et du Baroque dans les Pays-bas méridionaux aux 16e et 17e siècles. Hij vatte een sterke interesse op voor de oude Japanse architectuur, in het bijzonder de woningbouw, en verwierf in 1929 een beurs bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten om de Japanse bouwtraditie ter plaatse te bestuderen. Na Japan reisde hij via Korea en China naar de Verenigde Staten waar hij in Los Angeles kennis maakte met Richard Neutra, met wie hij bevriend raakte. Neutra zou later meermaals op bezoek komen bij de architect thuis in Winksele. Terug in België, vervulde hij de functie van raadgevend architect voor de Japanse afdeling van de Tentoonstelling van Luik in 1930. Als lid van de Belgische CIAM, nam hij in 1930 deel aan het 3de CIAM-congres dat plaatsvond te Brussel. In 1933 bouwde hij zijn eigen woning te Winksele, een van de vroege modernistische woningen in België. Uit zijn huwelijk in 1935 met Suzanne Regnier, werden 4 kinderen geboren.

De eerste realisaties van Paul Stevens waren duidelijk op de art deco en het modernisme geïnspireerd, getuigen van architecturale kwaliteit, en worden gekenmerkt door uitgepuurde en zuivere vormen. De woning De Moor in de Bondgenotenlaan te Leuven is zijn eerst gekende realisatie in Leuven. Stevens was 24 jaar toen hij de woning ontwierp en allicht nog maar even afgestudeerd. Uitgesproken modernistisch is Stevens’ eigen woning uit 1933 (uitgebreid in 1937) aan de Nieuwe Steenweg in Winksele, een villa opgetrokken in gele baksteen en beton, met verspringende volumes, bandramen, halfronde erkers en een beglaasd dakpaviljoentje. Uit dezelfde periode dateert het modernistische appartementsgebouw met toonzaal van de ensemblier Jousse in de Kortrijksepoorstraat 110-130 in Gent, een ontwerp uit 1932, en de meer klassieke rijwoning in de Redingenstraat te Leuven uit 1935. Vanaf 1940 legde hij zich toe op woningbouw, beginnend met privéwoningen en later - vanaf de jaren 1950 - voornamelijk grote projecten van groepshuisvesting, zoals het Vriesenhof en residentie Albomen uit 1954, in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woonvertrekken. Gelijktijdig lijkt hij - samen met zijn broer - op te treden als één der 'huisarchitecten' van Brouwerij Artois, waarvoor ze aan de Vaart de hoogmaalderij (1940-’41) en de silotoren “Hungaria” (1955) ontwierpen, de bottelarij (1957-’59) in de Sluisstraat, en opnieuw aan de Vaart, tussen 1963 en 1969, een mouterij, eesten en silo’s. Na 1969 lijkt Paul Stevens niets meer gerealiseerd te hebben in Leuven. Hij stierf in 1973.

A.N. 1934: Paul Stevens, La Cité. Revue d’architecture et d’urbanisme 12.12, 190. STRAUVEN, F. 2013, onuitgegeven nota’s.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Paul Stevens

Nieuwe steenweg 10 (Herent)
Modernistische interbellumvilla op uitgestrekt terrein, eigen woning en ontwerp van Paul Stevens.


Brouwerijen Artois

Havenkant 18, Sluisstraat 79, Vaartkom 6 (Leuven)
Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat


Burgerhuis

Paul Lebrunstraat 5 (Leuven)
Naar plannen van architect P. Stevens in 1951 opgetrokken breedhuis bestaande uit drie bouwlagen onder een houten kroonlijst en drie door gevelhoge bakstenen muurpijlers van elkaar onderscheiden traveeën.


Hoekpand Klein Tafelrond

Grote Markt 4 (Leuven)
Hoekpand in traditionele bak- en zandsteenstijl, in de 17de eeuw opgetrokken door het kapittel van de Sint-Pieterskerk.


Hoekpand met winkelfunctie

Grote Markt 1 (Leuven)
In zijn huidige vorm, ruim hoekpand met vier op vier traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een afgeschuind zadeldak.


Hoogmaalderij Hungaria nv

Baron D'Eynattenstraat 2-6, Engels Plein 13-17, Vaartkom 29-37 (Leuven)
Graanverwerkend bedrijf, U-vormig ingeplant rondom een binnenkoer omvatte het gebouwen voor ontvangst, kuisen, drogen, onderbrengen van de graangewassen, de eigenlijke molen, magazijnen en burelen en een laad- en losinstallatie.


Klein modernistisch appartementsgebouw

Constantin Meunierstraat 32 (Leuven)
Klein modernistisch appartementsgebouw, ontworpen door architect Paul Stevens in 1941, bestaande uit drie traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak met houten kroonlijst.


Modernistisch burgerhuis

Redingenstraat 114 (Leuven)
Fraai modernistisch burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een plat dak, in 1935 door P. Stevens ontworpen.


Modernistische bel-etagewoning

Familie De Bayostraat 73 (Leuven)
Modernistische bel-etagewoning uit 1949, naar een ontwerp van architect Paul Stevens.


Residentie Albomen

Tessenstraat 13-15 (Leuven)
Deel uitmakend van eén der eerste grote sociale wooncomplexen van Leuven, opgetrokken naar ontwerp van P. Stevens in 1954 in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij van de Goedkope Woonvertrekken te Leuven.


Sint-Annacollege

Naamsestraat 37-39, Sint-Michielsstraat 7-11 (Leuven)
18de-eeuws hoofdvolume dat van de Naamsestraat is afgesloten door middel van een ijzeren hekwerk en dat in de loop van de 19de en de 20ste eeuw is uitgebreid met een gesloten galerij en kleinere bijgebouwen aan de oostzijde.


Sociaal woonblok met kinderkribbe

Fonteinstraat 97-101 (Leuven)
Sociaal woonblok naar ontwerp van architect Paul Stevens, met 25 appartementen en kinderkribbe tussen 1958 en 1960 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting van Leuven en de Stad Leuven in het kader van stadssanering.


Stadswoning

Naamsestraat 65 (Leuven)
Voormalige rentenierswoning die naar verluidt in 1810 werd gebouwd in opdracht van L. De Bruyn, één der voormalige eigenaars van het Atrechtcollege.


Stadswoning

Boekhandelstraat 5 (Leuven)
Smalle rijwoning van drie bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak met laadvenster, door middel van een gevelsteen gedateerd 1614.


Villa Les Buissonnets

Maria-Hendrikalaan 7 (De Haan)
Cottage van 1928 naar een ontwerp van architect Paul Stevens (Leuven). Kenmerkend voorkomen van wisselend spel van pannen tentdak, doorbroken door puntvormige dakkapellen, en pannen overkragend zadeldak.


Woning De Moor

Bondgenotenlaan 106, 106A (Leuven)
Vergund in 1926 en ontworpen door architect P. Stevens, vier bouwlagen hoog pand met art-decolijstgevel van baksteen met verwerking van arduin en witte natuursteen.


Thema's

Ontwerper van

Mechelsestraat

Sluisstraat

Sociaal complex Vriesenhof

Strijdersstraat

Tervuursevest

Vaartkom


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stevens [online], https://id.erfgoed.net/personen/6606 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.