Beschermd monument

Sint-Jozefcollege met kapel en hekwerk

Beschermd monument van 25-03-2009 tot heden

ID
3301
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3301

Besluiten

Sint-Jozefscollege
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-2009  ID: 4590

Beschrijving

Het oudste gedeelte van het Sint-Jozefcollege te Hasselt met kapel en hekwerk, is beschermd als monument.Waarden

Het Sint-Jozefcollege met voormalige lagere school, kapel en hekwerk aan straatzijde, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische waarde van het college met bijhorende kapel ligt vooral in de oprichting in 1881-1882, onder stimulans van het bisdom Luik en naar aanleiding van de schoolstrijd van 1879. De inplanting aan de voor de stadsuitbreiding nieuw aangelegde Boulevard de l'Athénée, de huidige Guffenslaan, was van strategisch belang. Het complex moest een waardevolle tegenhanger vormen van het Koninklijk Atheneum aan de overkant.

artistieke waarde

De artistieke waarde wordt bepaald door de bouwkundige talenten van architect Léon Jaminé (1858-1921), die goed op de hoogte was van de vormelijke, constructieve en materiaaleigen kenmerken van de middeleeuwse, in het bijzonder de Limburgse architectuur, doorgaans ontwerpen in neostijlen maakte, maar nog thuishoort in een classicistische kunstvisie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De gevel is op een buitengewone wijze gecomponeerd, onder meer door de blokvormige inkompartij met kapel, opgevat als een laatgotisch belfort, en de neogotische vormentaal van de Brugse traveeën, conform de katholieke huisstijl.

sociaal-culturele waarde

Het geheel getuigt van een lange opvoedkundige activiteit, vanaf 1882 tot op de dag van vandaag. De oorspronkelijke kapel behield haar functie van bedehuis.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Jozefcollege

Guffenslaan 27 (Hasselt)
Neogotisch, U-vormig complex, gebouwd naar ontwerp van architect Léon Jaminé, en gedateerd 1881-1882; verbouwd en uitgebreid tijdens de 20ste eeuw.