Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Landhuis Wit Kasteel en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-02-1980 tot heden

ID
3324
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3324

Besluiten

Wit Kasteel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-02-1980  ID: 1369

Beschrijving

De bescherming omvat het Wit Kasteel met zijn onmiddellijke omgeving.Waarden

Het Wit kasteel met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein Wit Kasteel

Truilingenstraat 1 (Sint-Truiden)
Landgoed van ongeveer 40 ha met kasteel en hoeve uit de 17de tot de 20ste eeuw, en een park met vijver in landschappelijke stijl van ongeveer 4 ha, uit de tweede helft van de 19de eeuw; oudere stichting van feodale oorsprong.


Domein Wit Kasteel

Truilingenstraat 1 (Sint-Truiden)
Het Wit Kasteel Landgoed, eertijds achterleen van Heers; eerste verheffers de familie Van Hinnisdael.

Is de omvattende bescherming van

Bruine beukendreef bij Wit Kasteel

Truilingenstraat 1 (Sint-Truiden)
Een dreef van 280 meter lang bij het Wit Kasteel bestaat uit bruine beuken. De bomen zijn opgaand en hebben stamomtrekken tussen de 300 en de 350 cm. De zwaarst gemeten boom staat bij het toegangshek van het kasteel, in de noordoostelijke bomenrij van de dreef. Het is een dreef met plaats voor 47 bomen, 32 bomen behoren nog tot de eerste generatie, er zijn reeds 13 bomen ingeboet en er zijn 2 bomen verdwenen uit de dreef.


Gewone esdoorn bij Wit Kasteel

Truilingenstraat 1 (Sint-Truiden)
Bij de zuidoostelijke hoektoren van het Wit Kasteel staat een mooi ontwikkelde opgaande esdoorn. Met zijn hoogte van 27 meter en zijn kruindoormeter van 24 meter is hij zéér beeldbepalend.


Japanse honingboom bij Wit Kasteel

Truilingenstraat 1 (Sint-Truiden)
Bij de zuid-oostgevel van het Wit Kasteel staat een oude Japanse honingboom. Bij de inventarisatie in 2015 had de boom een stamomtrek van 538 cm. Met deze stamomtrek is hij de zwaarst ontwikkelde honingboom van België. De boom verkeert in de veteraanfase, de stam is hol en om te voorkomen dat hij zou openbreken werd de kruin gestut en met kabels verankerd. Begin de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de boom volgens de toen gebruikelijke methodes verzorgd. Moderne boomverzorgingstechnieken zijn aangewezen om het behoud van de boom te verzekeren.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom

Kerkom-bij-Sint-Truiden, Sint-Truiden (Sint-Truiden)
Ten zuiden van Sint-Truiden heeft de Cicindria(beek) een asymmetrische vallei met steilere oostelijke helling ingesneden in het Haspengouws leemplateau met zijn open field landschap van vruchtbare akkers. De asymmetrische valleihellingen zijn doorsneden door holle wegen.