Beschermd monument

Rusthuiskapel

Beschermd monument van 28-05-2003 tot heden
ID: 3326   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3326

Besluiten

Neogotische kapel van het ouderlingentehuis
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4037

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de neogotische rusthuiskapel, die zich in het verlengde bevindt van de voormalige begijnhofkapel.


Waarden

De neogotische kapel van het ouderlingentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kapel is historisch representatief als neogotisch ontwerp van architect P. Langerock, als vroeg-20ste-eeuwse (1909-1912) uitbreiding van het Loonse ouderlingentehuis, dat op zich historisch belang heeft als opvolger van het Loonse begijnhof, waarvan overigens nog een wezenlijk element bewaard bleef onder de vorm van de reeds beschermde Graethemkapel, die als voorganger van de neogotische kapel kan worden beschouwd en zich in het verlengde ervan bevindt.

volkskundige waarde

De kapel is historisch representatief als neogotisch ontwerp van architect P. Langerock, als vroeg-20ste-eeuwse (1909-1912) uitbreiding van het Loonse ouderlingentehuis, dat op zich historisch belang heeft als opvolger van het Loonse begijnhof, waarvan overigens nog een wezenlijk element bewaard bleef onder de vorm van de reeds beschermde Graethemkapel, die als voorganger van de neogotische kapel kan worden beschouwd en zich in het verlengde ervan bevindt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De kapel bleef bewaard onder een neogotische verschijningsvorm, niet alleen extern, als baksteenstructuur met steunberen en spitsbogen, maar ook intern, met authentieke tegelbevloering, muurschilderingen, houten spitstongewelven, contemporaine glasramen en een rijke meubilering, waaronder een monumentaal hoogaltaar naar ontwerp van de architect, een preekgestoelte in Lombardische stijl, kerkbanken en balustrades in rijk houtsnijwerk, alsook een fraaie collectie beelden.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Rusthuis- en begijnhofkapel

Graethempoort 3B, zonder nummer (Borgloon)
Het begijnhof van Borgloon ontstond rondom de kapel van het Johannietershospitaal te Graethem, bij de stadspoort. Deze kapel is de begraafplaats van Lodewijk I († 1171), graaf van Loon en zijn vrouw Agnes.