Beschermd monument

Kasteel van Rullingen

Beschermd monument van 27-11-1978 tot heden
ID: 3348   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3348

Besluiten

Kasteel van Rullingen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-11-1978  ID: 1218

Beschrijving

Het kasteel van Rullingen, gelegen tussen Kuttekoven en Berlingen, is beschermd als monument.
De waterburcht met donjon werd opgetrokken in de 16de en 17de eeuw in traditionele bak- en zandsteenstijl en werd circa 1910 gerestaureerd in neotraditionele stijl door Pierre Langerock.
Het kasteel is ook samen met zijn omgeving beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het kasteel van Rullingen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Rullingen met Engels park

Rullingen 1 (Borgloon)
De heren van Rolinghen waren leenmannen van de graven van Loon. De oudst bekende telg is Egbert die in 1135 vermeld wordt als getuige bij de stichting van de abdij van Averbode.