Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis De Pelikaan

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 33640   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33640

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig godshuis "De Pelikaan" cf. natuurstenen gevelsteen met opschrift "DISCHHUYS / PELIKAEN / GESTICHT / TEN JAERE 1714". Oorspronkelijk twee woningen, in 1707 aangekocht door F. van Beversluys en echtgenote M. van Westveldt, die het aanpalende "Huis van Beversluys" aan de Predikherenstraat (nr. 25) betrokken.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis De Pelikaan

Groenerei 8 (Brugge)
Godshuis gesticht in 1708 doch stichtingsakte van 1714; inrichting van zeven wooneenheden met een gang en kapel, bestemd voor zeven weduwen. In 1830, vervangen van bolkozijnen en glas-in-loodramen door kleine roedeverdelingen. In 1911, verfraaiende restauratie naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge). 1967-1974, omvormen van kamers tot vier woongelegenheden met vrij ingrijpende restauratie van de gevels onder meer herbouwen van geveltop en achtergevel.