Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Belgische militaire graven en Oostduinkerke Communal Cemetery

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
35412
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35412

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op de gemeentelijke begraafplaats van Oostduinkerke is onder meer een ereperk te vinden voor militairen en oud-strijders van beide wereldoorlogen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ereperken en graven Eerste en Tweede Wereldoorlog

André Geryllaan zonder nummer (Koksijde)
Op de gemeentelijke begraafplaats van Oostduinkerke bevindt zich onder meer een Brits militair ereperk voor doden uit de Tweede Wereldoorlog ("Oostduinkerke Communal Cemetery"). Een andere ereperk herinnert aan de Belgische militairen en oud-strijders van beide wereldoorlogen, met centraal een gedenksteen. Daarnaast een afzonderlijk ereperk voor omgekomen verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog. Tussen de burgerlijke graven tenslotte zijn nog graven in verband met de Eerste Wereldoorlog terug te vinden.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke

André Geryllaan zonder nummer (Koksijde)
De begraafplaats werd op 1 januari 1957 in gebruik genomen. De grosso modo oost-west georiënteerde rechthoekige begraafplaats is voorzien van een van oost naar west lopend hoofdpad en de haaks er op aansluitende zijpaden delen de begraafplaats op in rechthoekige percelen. In de noordoostelijke hoek werden een Brits en Belgisch militair perceel ingericht. In de zuidoostelijke hoek werden de graven met eeuwigdurende concessie samengebracht van het geruimde kerkhof, waaronder Florizoone en Artan.