Beschermd monument

Kasteel van Heurne met kasteelhoeve en park

Beschermd monument van 12-07-2005 tot heden

ID: 3586   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3586

Besluiten

Geografisch pakket Vechmaal
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2005  ID: 4421

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteeldomein van Heurne dat bestaat uit een kasteelhoeve en een kasteel met moestuin en park.Waarden

Het kasteel van Heurne, kasteelhoeve en park zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het kasteelgoed omvat typische en organisch vervlochten componenten: links een via een oprijlaan bereikbare, gesloten (kasteel)hoeve met inrijpoort, pachterswoning, stallingen en dwarsschuur, een op de hoek rechtsvoor van de hoeve geënte kasteelvleugel met ervoor - tussen kasteel en straat, rechts van geciteerde oprijlaan - een door dienstgebouwen, muur-en hekwerk afgeboord voorerf; rechts van het complex strekt zich een park uit, met vijver, bos en moestuin, met eigen poortwerk en afbakeningen, links van de oprijlaan strekt zich een nog grotendeels ommuurde hoevetuin uit. De verschillende componenten hebben een geschiedenis die archivalisch en de visu minstens reikt tot de 17de eeuw, met een voor de verschijningsvorm beslissend eindstadium in de late 19de tot vroege 20ste eeuw. Een vrijwel integraal bewaarde witkalklaag zorgt voor eenheid in de bebouwing. De hoeve, die al op de Ferrariskaart prijkt, omvat 17de-eeuwse sporen onder de vorm van S-vormige muurankers, die mogelijk werden gerecupereerd naar aanleiding van een latere bouwfase; een gevelsteen boven de inrijpoort verwijst naar een bouwfase van omstreeks 1743; de inrijpoort heeft een laat-18de-eeuwse vormentaal. De kasteelvleugel, die met het aansluitende park voor het eerst verschijnt op het voorprimitieve kadasterplan (1828), heeft zowel qua exterieur als qua interieur en contemporaine, neoklassieke vormentaal, maar incorporeert de westelijke hoek van de hoeve, met oudere spore):! onder de vorm van een halfkelderse verdieping met keuken, waarin een schoorsteen in 17de-eeuwse stijl en een bakoven, en in de bovenliggende ruimte een alkoof met houtsnijwerk in 18de-eeuwse stijl. Afgezien van een neoklassieke afwerking en uitmonstering, die gaaf bewaard stuc-, hout- en metaalwerk omvat, zijn in het bijzonder ook de cementtegelvloeren op het gelijkvloers vermeldenswaard. De gebouwen aan het westelijke nevenerf, geprangd tussen de straat, de oprit naar de hoeve, het kasteel en het kasteelpark, zouden een 18de-eeuwse kern kunnen omvatten, die in de tweede helft van de 19de eeuw tot huidige proporties werd uitgebreid en gemonumentaliseerd. De huidige omvang van de gebouwen dateert van omstreeks 1909.

sociaal-culturele waarde

De gebouwen en hun schitterende kader vormen een esthetisch waardevol geheel, dat in ruimere zijn is geïntegreerd in een uniek uitgestrekt cultuurlandschap met historische kasteeldorpen (Bommershoven, Heks, Widooie) en domeingoederen (Ter Hove, Monnikenhof, Manshoven), alternerend met een schitterend semi-ruraal kader van akkers, weiland en bossen, de verschillende elementen onderling verbonden door oude wegtracés, dat als geheel qua structuur en verschijningsvorm vrijwel onaangetast bleef door moderne stedenbouwkundige ingrepen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel van Horne met kasteelhoeve en park

Heurnestraat 37 (Heers)
Het 18de-eeuwse kasteel van Heurne bestaat uit een kasteelhoeve en een kasteel met moestuin en park. Het kasteel van Heurne was in oorsprong waarschijnlijk een versterkte hoeve, die in oorsprong toebehoorde aan de graven van Loon.


Is de omvattende bescherming van

Parkje van het Kasteel van Heurne

Heurnestraat 37 (Heers)
Vroeg-landschappelijk parkje van één hectare, met vijver, aangelegd tijdens het eerste kwart van de 19de eeuw, toen in de hoek van de oudere hoeve Bosch een nieuw kasteel in classicistische stijl werd gebouwd. Park nu met nul-beheer mits behoud van de oude parkbomen.