Beschermd monument

Refugiehuis van Postel, dekenij, kapelanie en dorpswoning

Beschermd monument van 02-09-2010 tot heden

ID: 3650   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3650

Besluiten

Refugiehuis van de abdij van Postel, dekenij, kapelanie en woning
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-2010  ID: 4758

Beschrijving

Het gebied, bekend als Hof van de Deken, dat de voormalige stadshof van de abdij van Postel uitmaakte, is beschermd als monument. De bescherming omvat het complex bestaande uit het refugiehuis van Postel, de dekenij, de kapelanie en de dorpswoning met hun onmiddellijke omgeving.Waarden

Het Refugiehuis van Postel, de dekenij, de kapelanie en de woning zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
voormalig refugiehuis van de abdij van Postel: de historische en architectuurhistorische waarde liggen in het feit dat het complex een refugiehuis is van één van de belangrijke abdijen van Vlaanderen, de abdij van Postel. Het huis werd opgericht in de eerste helft van de 17de eeuw, en behield resten uit deze periode, alsook duidelijk afleesbare sporen en elementen van bouwcampagnes uit de tweede helft van de 17de eeuw, het tweede kwart van de 18de eeuw en het laatste kwart van de 18de eeuw. Als materiële getuige is het een illustratie bij en een onderdeel van de geschiedenis van de abdij van Postel. De in de nabijheid liggende open ruimte dient beschermd als site van de hoeve, dienstgebouwen, tuin en boomgaard van het refugiehuis, met behouden resten van de ommuring.
dekenij: de historische en architectuurhistorische waarde liggen in het feit dat de dekenij van Bree een markant voorbeeld is van neomiddeleeuwse vormgeving, uitgewerkt met bijzonder vorm- en materiaalgebruik en planconceptie. Het gebouw neemt een unieke plaats in in het oeuvre van de Limburgse architect Herman Jaminé.
woning: de historische en architectuurhistorische waarde liggen in de traditionele baksteen bouw onder zadeldak, in zijn huidige vorm teruggaand tot het laatste kwart van de 19de eeuw.
voormalige kapelanie: de historische en architectuurhistorische waarde liggen in de traditionele baksteenbouw met gebruik van hardsteen en onder zadeldak, teruggaand tot het derde kwart van de 19de eeuw. De deur heeft een sierlijk bovenlicht.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dekenij

Vaesstraat 2, 2A (Bree)
Gebouwd tijdens het pastoraat van pastoor-deken Beliën, naar ontwerp van architect H. Jaminé, en voltooid in 1864-72. Alleenstaand breedhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Kapelanie

Vaesstraat 4 (Bree)
Thans Parochiaal Tehuis.Alleenstaand breedhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Refugiehuis van de abdij van Postel

Grauwe Torenwal 3 (Bree)
Refugiehuis van de abdij van Postel. Witgeschilderd, bakstenen gebouw van thans elf traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak. In de linkertravee een gevelsteen met het wapen van Cornelius van Boesdonk, de derde prelaat van de abdij van Postel, met zijn initialen CVB en het jaartal 1638.


Twee identieke dorpswoningen

Vaesstraat 3 (Bree)
Ontstaan door samenvoeging van twee kleine woningen, die zich hier in de eerste helft van de 19de eeuw reeds bevonden. De huidige gebouwen dateren uit het vierde kwart van de 19de eeuw.