Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Strijtem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
38223
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38223

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het huidige kasteel met U-vormige plattegrond, twee bouwlagen en leien schilddaken heeft hoogstwaarschijnlijk achter de in de 19de- en 20ste eeuw gecementeerde gevels de oorspronkelijke bak- en zandstenen constructie uit de 17de eeuw behouden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Strijtem en aanhorigheden

Schilder Evenepoelstraat 7 (Roosdaal)
Kasteel op U-vormige plattegrond, bak- en zandstenen constructie uit de 17de eeuw achter de gecementeerde gevels, bakstenen omheiningsmuur met kasteelpoort gedateerd 1788 met rechts schapenstal en links paardenstallen.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Kasteeldomein van Strijtem

Schilder Evenepoelstraat 7, Strijtemplein 15 (Roosdaal)
Landhuis vermoedelijk teruggaand op 17de-eeuws volume in traditionele bak- zandsteenstijl, aangepast in de 18de eeuw en aanzienlijk verbouwd in het derde kwart van de 19de eeuw, op heden gecementeerd; bouw van een neoclassicistisch koetshuis rond 1868 ter vervanging van voormalige pachthoeve; landhuis met koetshuis omgeven door park van circa 1 hectare met relicten van parterre en andere vorm­elementen uit het interbellum.