Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Kruikenburg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 39474   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39474

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zetel van de heerlijkheid Kruikenburg, waarvan Ternat, Sint-Katarina-Lombeek en Wambeek deel uitmaakten, ontstaan uit een allodium van de abdij van Nijvel en aanvankelijk toebehorend aan de van Wezemaals.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Kruikenburg

Statiestraat 37a (Ternat)
Waterkasteel bereikbaar via een bakstenen brug op rondbogen, daterend uit de 16de eeuw met aanpassingen uit de 18de eeuw waarbij de oorspronkelijke bak- en zandsteenstijl in alle gevels werd verbouwd tot een classicistische ordonnantie.