Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Sixtusabdij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 40667   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40667

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Trappistenklooster gesticht in 1831 door enkele paters, afkomstig uit een gelijkaardige orde op de Katsberg, op de plaats van het in 1783 afgeschafte birgittijnenklooster. De priorij van Westvleteren was afhankelijk van de abdij van Westmalle en werd 1871 tot abdij verheven.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Sixtusabdij

Donkerstraat 11-12 (Vleteren)
Trappistenklooster gesticht in 1831 door enkele paters, afkomstig uit een gelijkaardige orde op de Katsberg, op de plaats van het in 1783 afgeschafte birgittijnenklooster. De priorij van Westvleteren was afhankelijk van de abdij van Westmalle en werd 1871 tot abdij verheven.


Is de omvattende vaststelling van

Orgels abdij Sint-Sixtus

Westvleteren (Vleteren)
In 1928 werd voor het eerst een pijporgel aangekocht, bij J. Anneessens (Menen); in 1966 werd dit instrument overgeplaatst naar de Sint-Jozefskerk in Tielt. In 1974 werd een klein positieforgel aangekocht bij P. Anneessens (Menen), het was in gebruik in de nieuwe kerk tot 1984 en staat thans in een kleine kapel in de kloosteromgang. In de abdijkerk werd in 1984 een orgel gebouwd door 'Loncke Orgelbouw bvba' (Zarren).