Burchtmuur

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Zakstraat
Locatie Zakstraat 6 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1155.1
  • OA001365

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burchtzone

Jordaenskaai (Antwerpen)

De Antwerpse burcht vormt de kern van waaruit de huidige stad zich ontwikkeld heeft en is een zone van zowel lokaal als internationaal wetenschappelijk belang. Zonder enige twijfel bevindt zich in deze zone een zéér goed bewaarde en complexe gelaagdheid met informatie die betrekking heeft op de Romeinse periode van Antwerpen, de vroegmiddeleeuwse periode, de 9de- en 10de-eeuwse handelsstad, de aanleg van de eerste versterking rond deze stad, de vorming van de eigenlijke burchtzone én de verdere materiële evolutie van deze plaats tot op heden.

Is de omvattende bescherming van

Stadswoning en burchtmuur

Zakstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

Pand in neotaditionele stijl oorspronkelijk onderdeel van het Helvetiahuis op de hoek van Jordaenskaai en Vleeshuisstraat, gebouwd in opdracht van Johann Daniel Steinmann, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1904. Herstel van oorlogsschade door de architect Jan Goos in 1953.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de overblijfselen van de burchtmuur, zowel de inwendig zichtbare als de niet-zichtbare gedeelten.

Waarden

Al de overblijfselen van de burchtmuur “de inwendig zichtbare en alle niet-zichtbare gedeelten” zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.