Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45882
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45882

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde laatgotische kerk met omringend, ommuurd kerkhof, gelegen op een hoogte nabij de Zuunbeek. De kerk werd beschermd als monument bij K.B. van 25 maart 1938, de onmiddellijke omgeving met het ommuurde kerkhof als landschap bij K.B. van 31 mei 1948.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter met omringend kerkhof

Rink zonder nummer (Sint-Pieters-Leeuw)
Georiënteerde laatgotische kerk met bouwfases in de 15de eeuw, begin 16de eeuw, classicistische aanpassingen en uitbreidingen na 1783, gedeeltelijke heropbouw en restauratie in neogotische stijl in 1902-1904. Ommuurd kerkhof, 50 are, beplant in de jaren 1920 met platanen en zomerlinden nadat een oudere aanplanting grotendeels was gerooid. Links voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit het interbellum.