Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof van Leffinge

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46060
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46060

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bij Marcus Gerards(1562) afgebeeld als breedhuis met traptoren en bijgebouwen. 16de-eeuwse(?) kern aanwezig in het gedeelte aan Molenmeers (drie traveeën diep), zie bewaarde moer- en kinderbalken. In de loop van de 18de eeuw uitbreiding naar Reie toe. Latere 19de-eeuwse verbouwingen. Resultaat is een volledig ommuurd hoofdgebouw met monumentaal classicistisch poortgebouw en staatsieplein aan de Molenmeers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof van Leffinge

Molenmeers 11 (Brugge)
Bij Marcus Gerards(1562) afgebeeld als breedhuis met traptoren en bijgebouwen. 16de-eeuwse(?) kern aanwezig in het gedeelte aan Molenmeers (drie traveeën diep), zie bewaarde moer- en kinderbalken. In de loop van de 18de eeuw uitbreiding naar Reie toe. Latere 19de-eeuwse verbouwingen. Resultaat is een volledig ommuurd hoofdgebouw met monumentaal classicistisch poortgebouw en staatsieplein aan de Molenmeers.