Persoon

Alleweireldt, Isidore Joseph

ID
93
URI
https://id.erfgoed.net/personen/93

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Aanhorigheid en loods bij Sint-Janshospitaal

Zonnekemeers zonder nummer (Brugge)
Voormalige aanhorigheid en loods, oorspronkelijk horend bij de 19de-eeuwse ziekenzalen van het Sint-Janshospitaal. Heden functie als toegang tot de site van het Sint-Janshospitaal. Volgens bouwvergunning van 1863 gebouwd naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) in plaats van een huis van twee traveeën met trapgevel en lage aanbouw.


Ambtswoning van de Gouverneur

Burg 3-4 (Brugge)
Achteruitgelegen complex bestaande uit de hoofdvleugel van vier traveeën en drie bouwlagen onder gemansardeerd schilddak, visueel geflankeerd door twee zijvleugels van één travee en twee bouwlagen; doch de linker vleugel is feitelijk travee van de achtergevel van de Proosdij en de rechtervleugel is een deel van de zes traveeën brede zijvleugel die tot de Gouverneurswoning behoort.


Burgerhuis

Potterierei 2 (Brugge)
Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel van 1861 vermoedelijk naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge)in plaats van 17de-eeuwse puntgevel.


Burgerhuis

Gouden-Handstraat 6 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak en achterhuis met monumentale reigevel, oorspronkelijk één geheel met reivleugel zie Gouden-Handstraat nummer 4. In 1855 wordt de afsluitingsmuur van het achterhuis vervangen door een koetshuis naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge).


Burgerhuis

Zuidzandstraat 21-23 (Brugge)
Voormalig dubbelhuis van vijf traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, van 1855 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) ter vervanging van twee trapgevels.


Burgerhuis De Peckepuut en bankgebouw

Wollestraat 16 (Brugge)
Neoclassicistische lijstgevel met bijhorend bankgebouw aan de Kartuizerinnenstraat naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1858.


Gevangenis 't Pandreitje

't Pand 16, Gevangenisstraat 10 (Brugge)
Voormalige gevangenis zogenaamd "'t Pandreitje", in 1992 haast volledig gesloopt. Sinds 2000-2002 vervangen door woonproject bestaande uit 75 stadswoningen en appartementen, ondergrondse garage naar ontwerp van architecten Haverhals-Heylen (Antwerpen); doorheen het voormalige grondgebied lopen vier nieuwe, autovrije straten met name Diamantslijpers-, Goudsmeden-, Beeldenmakersstraat en Koudemarkt.


Handelshuis 't Nieuw Torretje

Genthof 10-12 (Brugge)
Ten opzichte van de rooilijn inspringend, eclectisch handelshuis met neorenaissance- en barokinslag naar ontwerp van architect O. De Breuck (Brugge) van 1885 in aansluiting bij het geïntegreerde en "te restaureren" nummer 10.


Herenhuis

Ezelstraat 22 (Brugge)
Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok evenwijdig met de straat; Vlaamse pannen), met oudere kern, en rechts latere aanbouw van één travee en drie bouwlagen onder een plat dak.


Herenhuis

Potterierei 4 (Brugge)
Imposant herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Bijhorend poortgebouw in de Carmersstraat met rondboogpoort, eertijds horend bij "Brouwerij den Brandhaeck".


Herenhuis

Kortewinkel 9 (Brugge)
Laatclassicistisch gevel van negen traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle schilddaken, teruggaand op een oude 17de-eeuwse kern.


Herenhuis D'Hont

Spinolarei 17 (Brugge)
Neoclassicistisch herenhuis van vijf/zes traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder schilddak. Lijstgevel van 1856 naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge) als verbouwing van twee tuitgevels.


Herenhuis Den Roosen Hoedt

Verversdijk 6 (Brugge)
Laatclassicistische lijstgevel van 1855 vermoedelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) vervangt een trap- en een lijstgevel van een diep- en een breedhuis met twee bouwlagen.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Minderbroedersstraat 1 (Brugge)
Monumentaal, neoclassicistisch breedhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder mank zadeldak, met oudere kern, zie kelderopeningen en scherpe dakhelling met ingewerkte mezzanino. Opgetrokken in 1849-1850 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge), na afbraak van het godshuis van de Bakkers circa 1795, dat het bouwblok tussen de Zwarteleertouwers-/ Kruitenbergstraat innam, zie tekening van J. Beerblock (1796). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met sterk horizontaliserend en reeds plastisch karakter.


Hoekhuis

Gouden-Handstraat 4 (Brugge)
Complex op U-vormige plattegrond met oudste vleugel aan de Gouden-Handrei/ Torenbrug opklimmend tot het eerste kwart van de 14de eeuw, en jaren 1950-vleugel aan Torenbrug/ Gouden-Handstraat; sedert 1986 ingericht als studentenverblijf voor het Europacollege.


Hof van Leffinge

Molenmeers 11 (Brugge)
Bij Marcus Gerards(1562) afgebeeld als breedhuis met traptoren en bijgebouwen. 16de-eeuwse(?) kern aanwezig in het gedeelte aan Molenmeers (drie traveeën diep), zie bewaarde moer- en kinderbalken. In de loop van de 18de eeuw uitbreiding naar Reie toe. Latere 19de-eeuwse verbouwingen. Resultaat is een volledig ommuurd hoofdgebouw met monumentaal classicistisch poortgebouw en staatsieplein aan de Molenmeers.


Huis 't Cleen Raepsaet

Spanjaardstraat 8 (Brugge)
Laatgotisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakschild achteraan (Vlaamse pannen), 16de-eeuws uitzicht.


Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78 (Brugge)
Alleenstaand statig herenhuis in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).


Huis de la Torre

Spanjaardstraat 16 (Brugge)
Deel uitmakend van het voormalige natiehuis van Castilië en Leon, afgebeeld bij Marcus Gerards (1562) en A. Sanderus (1641) als een complex van links naar rechts bestaande uit: 16de-eeuwse renaissancepoort als hoofdingang; een uitkijktoren uit het vierde kwart van de 16de eeuw; de huidige gekanteelde schermgevel van circa 1500; een nog hogere schermgevel uit midden 14de eeuw en bijgebouwen in laatgotische stijl. Grondig gewijzigd in de loop van de 19de eeuw.


Huize Sint-Clara

Sint-Clarastraat 12 (Brugge)
Voormalig klooster, van 1862 tot 1970 van de zusters der armen, thans rusthuis voor bejaarden. Complex, op U-vormige plattegrond met centraal ingeplante kapel, gelegen tussen Sint-Clarastraat, Maagdendal en Hoedenmakersstraat; fasegewijs tot stand gekomen.


Hôtel Verriest en toegang tot het Predikherenklooster

Langestraat 30-38 (Brugge)
Neoclassicistische eenheidsbebouwing naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1862. Huidig uitzicht van nummer 36 resultaat van "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect J. Tryhou (Brugge) waarbij de benedenbouw werd gereconstrueerd naar het oorspronkelijk ontwerp.


Lyceum Hemelsdaele

Wapenmakersstraat 12-14 (Brugge)
In opdracht van Baron de 't Serclaes wordt een imposant herenhuis gebouwd naar ontwerp van architect I. Alleweirelt (Brugge) .


Neoclassicistisch burgerhuis

Boomgaardstraat 15 (Brugge)
Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok loodrecht straat). Lijstgevel van 1861 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) met oude kern van trapgevel, zie bewaarde ontlastingsbogen in achtergevel. Consoliderende restauratie in 1996 naar ontwerp van architect A. Ghyssaert (Brugge).


Neoclassicistisch herenhuis

Kuipersstraat 21 (Brugge)
Neoclassicistisch enkelhuis naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge) van 1859 als verbouwing van onder meer gotische tuitgevel.


Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Jorisstraat 20 (Brugge)
Imposant, neoclassicistisch herenhuis van 1862 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge); perceel oorspronkelijk ingenomen door breedhuis van zeven traveeën met lagere aanbouw rechts, naar verluidt woonhuis van schilder Hans Memling, zie bronzen plaat met inscriptie.


Neoclassicistisch herenhuis met koetshuis

Boomgaardstraat 13 (Brugge)
Neoclassicistisch herenhuis van 1861 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) in plaats van twee huizen onder meer zogenaamd "Cipres". Enkelhuisopstand van vier traveeën en drie bouwlagen onder samengestelde zadel- en schilddaken (nok parallel aan de straat). Consoliderende restauratie en ingericht als hotel in 1995-1997 naar ontwerp van architect A. Ghyssaert (Brugge).


Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Hoefijzerlaan 21 (Brugge)
Neoclassicistisch herenhuis van 1865-1866 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge). Dubbelhuisopstand van vijf traveeën en drie bouwlagen. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met gebruik van arduin voor plint opengewerkt met vier hoge kelderopeningen.


Neoclassicistisch hoekhuis ontworpen door I. Alleweireldt

Naaldenstraat 2, Sint-Jakobsstraat 28 (Brugge)
Neoclassicistisch hoekpand van 1859, vermoedelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1859 ter vervanging van een lijst- en tuitgevel.


Neoclassicistische herenhuis met poortgebouw

Geerwijnstraat 17, Moerstraat 19-21 (Brugge)
Monumentaal neoclassicistisch hoekpand op U-vormige plattegrond; vijf + één hoektravee + vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak gebouwd in 1851, mogelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge), in plaats van tuit-, lijst- en trapgevels. Later gesplitst. Oudere, ingebouwde kern.


Samenstel van stadswoningen

Waalsestraat 20 (Brugge)
Samenstel van vijf (drie + twee) traveeën en twee ongelijke bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Samenvoeging van een diephuis van drie traveeën gebouwd in 1833 en een oorspronkelijk breedhuis met dakvenster, in 1858 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) verbouwd tot tuitgevel en samen onder één dak gebracht met het vroegere diephuis.


Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis

Spaanse loskaai 1 (Brugge)
Complex palend, ten noorden aan de Spaanse Loskaai, ten westen aan de Spanjaardstraat, ten zuiden aan de Woensdagmarkt en ten oosten aan het Krom Genthof.


Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44 (Brugge)
Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.


Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44 (Brugge)
Drie parallelle hallenzalen in Romaanse en gotische stijl onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, leipannen), ten zuiden palend aan de Reie. Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties.


Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38 (Brugge)
Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).


Stadswoningen

Spanjaardstraat 4, 4B (Brugge)
Diephuizen van respectievelijk drie en vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 16de-eeuwse kern.


Thema's

Ontwerper van

Geerwijnstraat

Jan Miraelstraat

Moerstraat

Predikherenstraat

Sint-Walburgastraat

Zonnekemeers


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Alleweireldt [online] https://id.erfgoed.net/personen/93 (Geraadpleegd op )