Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Servatius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46296
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46296

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde, initiële kruiskerk met pseudo-basilicale opstand opgetrokken uit lokale kalkzandsteen, in een -ondanks de rijke bouwgeschiedenis-, vrij homogeen laat- en neogotisch uitzicht met uitzondering van de romaanse westtoren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Servatius met kerkhof

Steenweg op Merchtem 93 (Wemmel)
Georiënteerde, initiële kruiskerk opgetrokken uit lokale kalkzandsteen, met laat- en neogotisch uitzicht met uitzondering van de romaanse westtoren, oudste vermelding gaat terug tot 1517, uitbreidingen in 1663, 1817, 1843 en 1902-1905.