Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lone Tree Cemetery

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47009
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47009

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lone Tree Cemetery is genoemd naar de vlakbij ingeslagen 'Lone Tree Crater', die ook wel de ‘Spanbroekmolenkrater’ of ‘Pool of peace’ genoemd wordt. Volgens het huidige register zouden er hier 88 doden van het Verenigd Koninkrijk begraven liggen. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van J.R. Truelove. Lone Tree Cemetery is een kleine begraafplaats, met een oppervlakte van 616m². De begraafplaats heeft een grondplan in de vorm van een stompe hoek, het terrein helt lichtjes af. Ze wordt omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. De toegangsmuur is gebogen met centraal een zwart smeedijzeren hek, geflankeerd door 2 pijlers, die deels uit baksteen, deels uit witte natuursteen zijn opgetrokken. De drietalige teksten van de landplaat zijn in deze pijlers gegrift. Het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1) staat in het midden van de begraafplaats. Aan de zAanduiding van

Is de vaststelling van

Britse militaire begraafplaats Lone Tree Cemetery

Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, nabij de Spanbroekmolenkrater, ten zuidwesten van Wijtschate.