Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus van Tours

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47599   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47599

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heterogeen geheel samengesteld uit drie diepe beuken van vier traveeën, een uitspringend transept met kruisingstoren en een polygonaal koor met moderne bijbouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus van Tours

Annonciadenstraat 8 (Kortenberg)
Heterogeen geheel samengesteld uit drie diepe beuken van vier traveeën, een uitspringend transept met kruisingstoren en een polygonaal koor met moderne bijbouwen.