Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Belgische militaire begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47616
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47616

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pas in januari 1918 kwam de huidige begraafplaats tot stand, met een militair en een burgerlijk gedeelte.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Belgische militaire begraafplaats De Panne

Kerkstraat zonder nummer (De Panne)
Belgische militaire begraafplaats, aangelegd vanaf januari 1918.