Beschermd monument

Aartsbisschoppelijk Groot Seminarie: kapel en inkompoort

Beschermd monument van 31-07-1936 tot heden
ID: 4816   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4816

Besluiten

Religieuze gebouwen, woonhuizen en schandpalen
definitieve beschermingsbesluiten: 31-07-1936  ID: 13

Beschrijving

De oude gedeelten van het Aartsbisschoppelijk Groot Seminarie zijn beschermd als monument. Tot deze delen horen enerzijds de 18de-eeuwse kapel, gelegen op de hoek van de Frederik de Merodestraat en de Standonckstraat, in het verlengde van de noordwestelijke binnenplaatsvleugel, en anderzijds om de inkompoort langs de Frederik de Merodestraat.Waarden

De oude gedeelten van het Groot Seminarie zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Aartsbisschoppelijk Groot Seminarie

Frederik de Merodestraat 18 (Mechelen)
Groot complex met kapel, grote en kleine binnenplaats en grote en kleine tuin respectievelijk achter en bezijden de grote binnenplaats.