Beschermd cultuurhistorisch landschap

Snepkensvijver met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 02-07-1990 tot heden

ID: 4845   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4845

Besluiten

Snepkensvijver en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1990  ID: 2367

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Snepkensvijver met omgeving.
Het landschap bestaat uit een afwisseling van duinruggen met naaldbos en heide met enkele uitgestrekte plassen en vennen ertussen. De Snepkensvijver vormt een relict van turfwinning.

Dit gebied werd reeds beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 4 september 1980. Deze bescherming werd echter terug ingetrokken bij ministerieel besluit van 2 juni 1988.Waarden

De Snepkensvijver met omgeving (Grote Heide, Schoutenheide) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei

Geel (Geel), Herentals (Herentals), Lichtaart (Kasterlee), Poederlee (Lille), Olen (Olen)
Deze ankerplaats situeert zich in de Centrale Kempen te Herentals en Kasterlee. Het noordelijke deel, op een Tertiare rug, betreft een aaneengesloten geheel van stuifzandduinen met deels natuurlijke en deels antropogene vennen. Dit gebied, aanvankelijk heide, werd in de 19de eeuw bebost met naaldhout. Het wordt door een duidelijke steilrand gescheiden van het zuidelijke vlakkere deel dat aansluit bij het alluvium van de Kleine Nete, dat overheerst wordt door een paraboolduin, weilanden, de Snepkesvijver en een rastervormige wegenpatroon en grachtenstelsel. De combinatie van het hoger gelegen reliƫfrijk bosgebied, de lager gelegen Kleine Netevallei met weilanden en de open waters, zorgt voor een contrastrijk aantrekkelijk landschap met mooie zichten. De wisselende abiotische condities leveren een gevarieerde plantengroei op en bieden een geschikt habitat voor talrijke vogels.