Beschermd cultuurhistorisch landschap

Langenberg, De Bergen en Goor Akkers

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 01-06-1992 tot heden

ID
4865
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4865

Besluiten

De Langenberg, De Bergen en de Goor Akkers
definitieve beschermingsbesluiten: 01-06-1992  ID: 2428

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat De Bergen en de Goor Akkers, een gebied op de heuvelrug tussen Herentals en Kasterlee, en de Langenberg, een landduinen complex.Waarden

De Langenberg, De Bergen en de Goor Akkers zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Akkerranden onder bos

Hoge Weg (Kasterlee)
In het huidige naaldbos op de heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee komen verschillende houtkanten, onder andere van voormalig eikenhakhout voor. Het zijn de restanten van het oude akkerareaal bij Lichtaart, dat tot in de 18de-19de eeuw te midden de heidevegetatie lag. Naarmate de bebossing op de heuvelrug in de 19de-20ste steeds meer toenam, kwamen de houtkanten onder een etage naaldhout te liggen.


Sint-Jozefkapel

Pastoor Dergentstraat zonder nummer (Kasterlee)
In het bos, op een verhevenheid gelegen kapel op rechthoekige plattegrond onder zadeldak.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee

Kasterlee, Lichtaart (Kasterlee)
De ankerplaats ligt op de Kempische heuvelrug, die van tertiaire oorsprong is. Het zuidfront van de rug is op veel plaatsen afgegraven, om zand of ijzerzandsteen te winnen. Op de rug komen uitgestrekte stuifzandformaties voor, met ook enkele Laatglaciale paraboolduinen. Het landschap wordt gedomineerd door in de 19de en 20ste eeuw aangelegde dennenbossen. In het westen van de ankerplaats zijn de dennenbossen aangelegd op plaggenbodems, die daarvoor tot het traditionele akkerland van Lichtaart behoorden. De vele eikenrijen getuigen daar nog van. Bijzonderheden zijn de holle wegen, de karrensporen, het grillige eikenhakhout op de duintoppen van de Kabouterberg en de Zwarteberg, de grove dennen met ‘steltwortels’, de Duivelskuilen, de restanten van grafvelden uit de Metaaltijden, de Britse militaire begraafplaats en de het laatmiddeleeuwse gebruik als konijnenwarande.