Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Vijverhof: park, beemden en bosjes

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-06-2000 tot heden
ID: 488   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/488

Besluiten

Kasteel Vijverhof, tuinpaviljoen, ijskelder en park met beemden en bosjes
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-2000  ID: 3582

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft het park van het kasteeldomein Vijverhof met inbegrip van de erop aansluitende beemden en bosjes.Waarden

Het park van domein Vijverhof met de erop aansluitende beemden en bosjes is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De mogelijkheden van de beekdalsite werden tijdens de aanleg van het park in het midden van de 19de eeuw optimaal benut, waarbij de beemden en bosjes ten oosten van het kasteel de visuele voortzetting van de parkaanleg vormen.

wetenschappelijke waarde

in casu dendrologische waarde:
Bij de aanplanting werd gebruik gemaakt van een aantal zeldzame soorten, onder meer een Maryland eik (Quercus marilandica), een bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') en een moerascipres ( Taxodium distichum) hebben monumentale afmetingen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Vijverhof

Bierbeekstraat 89-95 (Bierbeek)
Tuin van circa 4,5 hectare in vroeg-landschappelijke stijl, met aanhorigheden inbegrepen meer dan 7 hectare, aangelegd omstreeks 1800 rond een molenvijver en een huis van plaisantie, dat in 1905-1910 werd vervangen door een Lodewijk XVI-kateel (tijdens het interbellum heropgebouwd); enkele zeldzame oude bomen.

Is de omvattende bescherming van

Kasteeldomein Vijverhof

Bierbeekstraat 89, 91, 93, 95 (Bierbeek)
Gebouwd in 1911-1912 en na oorlogsschade in 1925 vrijwel volledig gereconstrueerd is het kasteel Vijverhof een vrij laat voorbeeld van een historiserend neoclassicisme.