Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oud kerkhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 49358   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49358

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

'Oud kerkhof' als restant van de vooroorlogse inplanting van de Sint-Jan Baptistkerk.Enkele bewaarde arduinen grafmonumenten van voor de Eerste Wereldoorlog.)