erfgoedobject

Oud kerkhof

bouwkundig element
ID: 79401   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79401

Beschrijving

7e-Artilleriestraat z.nr. 'Oud kerkhof' als restant van de vooroorlogse inplanting van de Sint-Jan Baptistkerk (cf. 4e-Liniestraat z.nr., zie ook onder straatinleiding).
Enkele bewaarde arduinen grafmonumenten van voor de Eerste Wereldoorlog, o.m. het familiegraf Debruyne (begin 20ste eeuw) met tombe met bekronende gotische nis en het pinakelvormig grafmonument van de familie Beauprez-Dumoulin. In dit graf ligt Cyriel Beauprez begraven, geboren te Klerken in 1894, en op 27 augustus 1916 gesneuveld te Diksmuide, in 1922 van Alveringem overgebracht naar dit kerkhof (cf. inscriptie).

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
BAELDE G., Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan van de parochie en van de eerste kerk van Houthulst, in Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19de-eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928), Brussel, 1988, p. 21-44.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, GemeenteĀ  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2006

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oud kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79401 (Geraadpleegd op 24-09-2020)