Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweemolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49616
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49616

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen zogenaamde "Tweemolen", gelegen midden van de thans overwelfde Schelde-arm zogenaamde Burgschelde. Reeds vermeld circa 1275 en eigendom van de baron van Pamele. Oorspronkelijk zogenaamde "portionniersmolen", naar de portionniers, de geestelijke overheid, die renten bezaten op de maalrechten van de vrije watermolens, en "De Viermolen" met vier molenraderen, later twee. Molenhuis nieuw gebouwd in het vierde kwart van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweemolen

Krekelput 2 (Oudenaarde)
Voorheen zogenaamde Tweemolen, gelegen midden van de nu overwelfde Schelde-arm zogenaamde Burgschelde en reeds vermeld circa 1275. Molen in puin na beschieting en opblazen van Krekelputbrug in 1918. In 1927 heropbouw als woonhuis in opdracht van F. Boulez en naar ontwerp van architect A. Desmet. Duidelijk herkenbaar middengedeelte met puntgevel voorzien van getrapt spaarveld, vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw. Aangepaste muuropeningen en toevoeging van zijaanbouwsels opgetrokken in 1927.