Tweemolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Krekelput
Locatie Krekelput 2, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tweemolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beschrijving

Voorheen zogenaamde "Tweemolen", gelegen midden van de thans overwelfde Schelde-arm zogenaamde Burgschelde. Reeds vermeld circa 1275 en eigendom van de baron van Pamele. Oorspronkelijk zogenaamde "portionniersmolen", naar de portionniers, de geestelijke overheid, die renten bezaten op de maalrechten van de vrije watermolens, en "De Viermolen" met vier molenraderen, later twee. Molenhuis nieuw gebouwd in het vierde kwart van de 18de eeuw. In 1853 verkoop van watermolen en aanpalend groot woonhuis en stallen. Opnieuw verkocht in 1860. In 1912 werd in het belendende gebouw door de eigenaars van de molen, de gebroeders Boulez, de cinema "Eden" ingericht naar ontwerp van A. Massez. Molen in puin na beschieting en opblazen van Krekelputbrug in 1918. In 1927 heropbouw als woonhuis in opdracht van F. Boulez en naar ontwerp van architect A. Desmet. Na de Tweede Wereldoorlog verwijderen van de molenraderen. In 1957, bij het opvullen van de Burgschelde, sloop van sluisbalkenstelsels en boogbruggen.

Duidelijk herkenbaar middengedeelte met puntgevel voorzien van getrapt spaarveld, vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw (na verkoop in 1860 ?). Aangepaste muuropeningen en toevoeging van zijaanbouwsels opgetrokken in 1927. Achterpuntgevel met drie benedenvensters en drie hoge rechthoekige bovenvensters, toegevoegd bij verbouwingen van 1927. Voorheen met sluisschutsels aan weerszij van het gebouw.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-3640, 4002.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 752.1-133.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Oud Archief, nummer 605/61.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen, Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, 1962, Tweede Band, 1963, p. 62.
  • VANDEPUTTE J.L.T., De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 1974, p. 257-261.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Krekelput

Krekelput (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.