Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie en gemeentehuis van Sijsele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50314
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50314

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige pastorie en gemeentehuis van Sijsele, waarin thans het politiekantoor en enkele administratieve gemeentelijke diensten zijn ondergebracht, m.n. Jeugd, Volksontwikkeling en Bevolking. In 1938 gebouwd naar ontwerp van architect Frans Van Cleven (Brugge), in de voortuin van de 18de-eeuwse pastorie die meer achterin gelegen was in een groot ommuAanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie en gemeentehuis van Sijsele

Dorpsstraat 120-122 (Damme)
Voormalige pastorie en gemeentehuis van Sijsele, waarin thans het politiekantoor en enkele administratieve gemeentelijke diensten zijn ondergebracht, met name Jeugd, Volksontwikkeling en Bevolking. In 1938 gebouwd naar ontwerp van architect Frans Van Cleven (Brugge), in de voortuin van de 18de-eeuwse pastorie die meer achterin gelegen was in een groot ommuurd domein ten westen van de Sint-Martinuskerk; de oude pastorie wordt afgebroken. In 1974 wordt het gemeentehuis (oost) uitgebreid met een uitbouw achteraan.