Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie en gemeentehuis van Sijsele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50314   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50314

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige pastorie en gemeentehuis van Sijsele, waarin thans het politiekantoor en enkele administratieve gemeentelijke diensten zijn ondergebracht, m.n. Jeugd, Volksontwikkeling en Bevolking. In 1938 gebouwd naar ontwerp van architect Frans Van Cleven (Brugge), in de voortuin van de 18de-eeuwse pastorie die meer achterin gelegen was in een groot ommuAanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie en gemeentehuis van Sijsele

Dorpsstraat 120-122 (Damme)
Voormalige pastorie en gemeentehuis van Sijsele, waarin thans het politiekantoor en enkele administratieve gemeentelijke diensten zijn ondergebracht, m.n. Jeugd, Volksontwikkeling en Bevolking. In 1938 gebouwd naar ontwerp van architect Frans Van Cleven (Brugge), in de voortuin van de 18de-eeuwse pastorie die meer achterin gelegen was in een groot ommu