erfgoedobject

Pastorie en gemeentehuis van Sijsele

bouwkundig element
ID: 78957   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78957

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dorpsstraat nr. 122. Voormalige pastorie en gemeentehuis van Sijsele, waarin thans het politiekantoor en enkele administratieve gemeentelijke diensten zijn ondergebracht, m.n. Jeugd, Volksontwikkeling en Bevolking.
In 1938 gebouwd naar ontwerp van architect Frans Van Cleven (Brugge), in de voortuin van de 18de-eeuwse pastorie die meer achterin gelegen was in een groot ommuurd domein ten westen van de Sint-Martinuskerk; de oude pastorie wordt afgebroken. In 1974 wordt het gemeentehuis (oost) uitgebreid met een uitbouw achteraan. In 1981 uitbreiding van het achterhuis van de pastorie (west) en optrekken van enkele kleine bijgebouwtjes in de tuin. In 2000 worden beide panden grondig gerenoveerd, omgevormd en heringericht tot politiekantoor en gemeentelijke diensten. Het achterhuis van de pastorie en de achterbouw van het gemeentehuis worden afgebroken, alsook de bijgebouwen. De huidige pastorie wordt ondergebracht in de voormalige onderpastorij (nr. 124).
In 2002 wordt naar ontwerp van het architectenbureau Claerhout-Van Biervliet (Sijsele) aan de achterzijde een circulatietoren gebouwd, tevens ook als weergave van de signaalfunctie voor het openbaar gebouw.

Oorspronkelijke dubbelwoonst, links pastorij, rechts gemeentehuis, met invloed van de modernistische stijl. Baksteenbouw van tweemaal drie travee├źn en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen) met verspringende vlakke kroonlijst en nokhoogte. Verzorgd gevelparement met o.m. verticaal metselverband in centrale travee (rechts); licht vooruitspringende bakstenen plint. Gebruik van arduin voor o.m. onder- en bovendorpels, l.g. met geprofileerde aflijning. Levendige volumewerking van o.m. doorgetrokken erkers; muuropeningen gevat in doorlopende registers van drie- en vierlichten. Nieuw schrijnwerk. Rechts, centrale toegang benadrukt door trappenbordes tussen bakstenen zijmuurtjes met arduinen afdekking en vleugeldeur gevat tussen geblokte arduinen omlijsting onder vlakke luifel, waarboven typerende belettering "GEMEENTEHUIS". Kroonlijst centraal doorbroken door gepolychromeerd wapenschild van Damme. Links, voormalige pastorie met eenvoudiger, verdiept rondboogportaal waarin deur met halfrond bovenlicht. Links ervan, kleine beglaasde rondbogige gevelbeeldnis. Nieuwe zij-ingang aan oostzijde. Westzij- en achtergevel verbouwd in hedendaagse stijl getypeerd door o.m. verticale doorgetrokken glaspartijen. Achtergevel en dakverdieping doorbroken door beglaasde, drie verdiepingen hoge circulatietoren waarin omlopende trap. Toegang aan westzijde waarbij hangende luifel oostwaarts aansluit. Functionele herinrichting van interieur.
Achterin klein plantsoen en parking, aansluitend bij parking van kerk. Aan straatzijde, elektriciteitscabine die verbinding maakt met huidige pastorie (nr. 124).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Sijsele, 1938/9, 1959/21, 1974/22, 1981/22, 2000/4.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 223 : Mutatiestaten, Sijsele, 1938/20, 1959/237, 1974/212, 1981/141, 2000/151.
BLONDEEL C.; GODDYN P., Sijsele in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1975, afb. 12.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie en gemeentehuis van Sijsele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78957 (Geraadpleegd op 25-05-2020)