Stadsmagazijnen

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Keistraat
Locatie Keistraat 9 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/270.1
  • OA000901

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadsmagazijn

Keistraat 5-9, Leguit 4, Antwerpen (Antwerpen)

Stadsmagazijn met directeurswoning in eclectische stijl, doorlopend tot de Leguit. Het complex werd in 1876 ontworpen door stadsbouwmeester Pieter Dens, en opgetrokken in 1877. De voorbouw vormt een symmetrische eenheid met de aanpalende onderwijzerswoning van de Lagere Meisjesschool.

Beschrijving

De stadsmagazijnen te Antwerpen, zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische en artistieke waarde van het pand wordt gevormd doordat het een voorbeeld is van een openbaar gebouw in eclectische, op de Vlaamse renaissance geïnspireerde stijl. Het pand dateert van 1877 en vormt een geheel met de aanpalende school.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

De voormalige stadsmagazijnen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.