Beschermd monument

Stadsmagazijnen

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID: 5073   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5073

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

De stadsmagazijnen te Antwerpen, zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische en artistieke waarde van het pand wordt gevormd doordat het een voorbeeld is van een openbaar gebouw in eclectische, op de Vlaamse renaissance geïnspireerde stijl. Het pand dateert van 1877 en vormt een geheel met de aanpalende school.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

De voormalige stadsmagazijnen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Lagere Meisjesschool

Keistraat 9-11 (Antwerpen)
Turnzaal en onderwijzerswoning in eclectische stijl, enig restant van de stedelijke Lagere Meisjesschool, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1876, opgetrokken in 1877. De onderwijzerswoning vormt een symmetrische eenheid met het aanpalende Stadsmagazijn.


Stadsmagazijn

Keistraat 5-9, Leguit 4 (Antwerpen)
Stadsmagazijn met directeurswoning in eclectische stijl, doorlopend tot de Leguit. Het complex werd in 1876 ontworpen door stadsbouwmeester Pieter Dens, en opgetrokken in 1877. De voorbouw vormt een symmetrische eenheid met de aanpalende onderwijzerswoning van de Lagere Meisjesschool.