Beschermd monument

Kasteel Ravenhof

Beschermd monument van 13-03-1979 tot heden

ID
5116
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5116

Besluiten

Ravenhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1979  ID: 1247

Beschrijving

De bescherming omvat het Ravenhof. De ingangspoort met brug werd reeds in 1957 beschermd.Waarden

Het Ravenhof te Stabroek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Ravenhof

Oud Broek 2 (Stabroek)
Rechthoekig kasteel uit het eerste kwart van de 19de en de 20ste eeuw, ingeplant in rechthoekig omgracht domein, gelegen in Moretusbos.