erfgoedobject

Kasteel Ravenhof

bouwkundig element
ID
14212
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14212

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rechthoekig kasteel uit het eerste kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Ingeplant in rechthoekig omgracht domein, gelegen in Moretusbos. Grote vijver aan zuidzijde en geplaveid erehof aan noordzijde met koetshuis (nok loodrecht op de straat) uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (?) aan oostzijde, twee evenwijdig gelegen vleugels van twee bouwlagen (nok parallel aan de straat) uit het tweede tot derde kwart van de 20ste eeuw aan oost- en westzijde, rococo-ingangspoort uit de 18de eeuw aan noordzijde.

Oorsprong waarschijnlijk in de 13de of de 14de eeuw. In de 14de eeuw en begin 15de eeuw in het bezit van de familie van Steenland. De hoeve kwam in de vijftiende eeuw in handen van de familie van Immerseel. In 1552 verkocht aan Cornelius van Tongerlo die een kasteel liet oprichten, want in 1569 wordt een speelhuis met hofgracht vermeld. Vervolgens in het bezit van Petronella Rompaerts, Johanna Hujoel, Van der Goes, Henri Hillewerve, Balthazar Moretus (1679). Vanaf 1679 bekend als "Moretushof", in de volksmond zogenaamd "Crayenhof". In 1716 beschreven als soort toren of centrale bouw met hoeve; in 1758 als hoeve zogenaamd "Steenlant" met woning, schuren, toren of speelhuis.

Circa midden 18de eeuw vergrootte Johannes Jozef Moretus het goed en liet het park aanleggen (voltooid in 1770) met onder meer dreven en zandheuvels namelijk de Hoge berg of Huzarenberg. Het kasteel werd het middelpunt van een stervormig park geflankeerd door een dubbele heuvelrug. Op Hollands grondgebied richtte hij in 1768 een Lodewijk XV-gloriette op. Zijn neef Philippe de Pret liet het kasteel circa 1810 herbouwen in neo-Lodewijk XV-stijl dit is het huidige middenrisaliet. In die tijd verkreeg het kasteel de naam "Ravenhof". Graaf Charles Moretus Plantin liet het gebouw vergroten met twee zijvleugels in 1911-1920 naar ontwerp van architect Stuyck. Kreeg de benaming "Assumptiehof" toen het in bezit kwam van de paters assumptionisten. Tijdlang ingericht als bosklassen en verhuurd aan de Christelijke mutualiteiten. Sinds 1979 in bezit van de gemeente. Vanaf 1982 ter beschikking gesteld van allerhande verenigingen.

Voormalige toegangspoort in rococostijl, met vlakke brug over hofgracht. Pijlers van natuursteen, verdiepte schacht met schachtringen, eenvoudig kapiteel met dekplaat, en rococovoluten. Smeedijzeren hek in rococostijl.

Kasteel axiaal met toegangspoort; zeventien traveeën -oorspronkelijk zeven- en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) in rococostijl, uit het eerste kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw, speklagen, puilijst en gekorniste fries onder kroonlijst. Afgerond middenrisaliet van vier bouwlagen onder koepeldak. Afgeronde hoekrisalieten met dubbele uitsprong van drie bouwlagen. Steekboogvensters, sommige met inzwenkende hoeken, in geriemde omlijsting van natuursteen met siersleutel en lekdrempels op klossen. Aantal ovale vensters in geriemde omlijsting. Rondboogdeur met inzwenkende sleutel, in geriemde en kwarthol geprofileerde omlijsting met neuten, imposten en gebogen waterlijst. Rondboogdeuren bij hoekrisalieten met inzwenkende sleutel. in geblokte omlijsting van natuursteen.

Identieke zuidelijke vijvergevel met meer uitgewerkte middentravee: gedrukte rondboogdeur met geriemde en kwarthol geprofileerde omlijsting van natuursteen, neuten, imposten en siersleutel. Geflankeerd door geblokte pilasters en vrijstaande zuilen, abacus en dekplaat waarop postamenten van gebogen balkon met smeedijzeren rococohek. Steekboogvormig deurvenster in geriemde en kwarthol geprofileerde omlijsting met siersleutel, onder gebogen kroonlijst waarop rechthoekige venster met afgeronde hoeken in geriemde omlijsting met siersleutel.

Voormalig koetshuis van één bouwlaag Onder schilddak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (?). Baksteenbouw; rechthoekige poorten met korfboogvormig bovenlicht. Overige muuropeningen rechthoekig.

  • ARREN P., Kastelen in Vlaanderen. Het Ravenhof, in Hobonia. Kulturele heemkring Hoogboom, driemaandelijk tijdschrift, jg. X, juli-augustus-september 1981, p. 152-161.
  • HENDRICKX S., Het Ravenhof te Putte-Stabroek, in De Toerist, Halfmaandelijks orgaan van de Vlaamse Toeristenbond v.z.w., jg. XXXVII, nr. 8, 16 april 1958, p. 274-276.
  • MORETUS PLANTIN DE BOUCHOUT R., Demeures familiales, Antwerpen, 1950, p. 160-173.
  • WILSENS S., Kastelen in Antwerpen, Hasselt, 1972, p. 84-85.

Bron: PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: Wylleman, Linda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kasteel Ravenhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14212 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.