Beschermd monument

Herenhuis De Balsemboom

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 5117   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5117

Besluiten

Geografisch pakket provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3976

Beschrijving

Het herenhuis De Balsemboom te Hoogstraten, is beschermd als monument.


Waarden

Het herenhuis "de Balsemboom" naar ontwerp van J. Bascourt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Representatief en mooi voorbeeld van een dokterswoning (cfr.de huisnaam), van rond vorige eeuwwisseling, kenmerkend en beeldbepalend voor de hoofdstraat van de gemeente Hoogstraten en representatief voor het architecturale denken van rond vorige eeuwwisseling. Opgetrokken in 1903 in een eclectische stijl met neo-renaissance-inslag naar een ontwerp van J. Bascourt, tijdens het interbellum vergroot en verfraaid met een torentravee. De planindeling, interieur-inrichting en -elementen zijn vrij gaaf bewaard.
De dokterswoning vormt een architecturale getuige van de economische en culturele bloei van de kantonnale hoofdplaats, Hoogstraten, rond vorige eeuwwisseling.

artistieke waarde

Het vrijstaand herenhuis vormt een vrij gaaf bewaarde en karakteristieke realisatie van de gerenommeerde Antwerpse architect Jos Bascourt (1863-1927) te Hoogstraten, en is gekenmerkt door een harmonisch en creatief uitgewerkt vormenvocabularium, ontleend aan diverse neostijlen en toegepast in de bak- en zandstenen gevelpartijen en hoektoren en de bewaarde, originele interieurelementen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis De Balsemboom

Vrijheid 58 (Hoogstraten)
Vrijstaand herenhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, 1902-1903, naar ontwerp van J. Bascourt; gebouwd in opdracht van geneesheer J. Bongaerts.