Beschermd monument

Brouwershuis met achterin gelegen mouterij/brouwerij

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 5120   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5120

Besluiten

Geografisch pakket provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3976

Beschrijving

Het voormalige brouwershuis, met achterin gelegen mouterij/brouwerij en doorgang te Hoogstraten, is beschermd als monument.Waarden

Het brouwershuis en bijhorende mouterij/brouwerij met doorgang aan de Vrijheid is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Voormalig brouwershuis, teruggaand op een oude herberg, zogenaamd "De Fortuyn" in 1675 opgericht ter plaatse van een vroegere pottenbakkerij.
In kern 17de-eeuws dubbelhuis, verbouwd, aangepast en verfraaid tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw in opdracht van het brouwersgeslacht Brosens. De bestaande gevelordonnantie en -uitwerking is toe te schrijven aan de verbouwingscampagne van 1883 naar ontwerp van P.J. Taeymans, vormt een geslaagd en intact bewaard voorbeeld van een voornaam herenhuis in neoclassicistische stijl en heeft een beeldbepalend karakter aan de Vrijheid, als hoofdstraat van de gemeente Hoogstraten.
De historische interieuraankleding en -inrichting, daterend van 1883 getuigt van een interieurhistorisch documentaire waarde als bijzonder rijkelijk en vrijwel intact bewaard voorbeeld van een laat-19de-eeuws interieur, beantwoordend aan de toenmalige stijl-, comfort- en woonopvattingen van de begoede burgerij.
Het brouwershuis vormt een historisch ensemble met de achterliggende bedrijfsgebouwen, toegankelijk via een poortdoorgang aan de Vrijheid. Deze doorgang, leidend naar de achterliggende nijverheid is typerend voor de historische percelering aan de Vrijheid te Hoogstraten.

artistieke waarde

Geslaagde en vrijwel intact bewaarde verbouwing van 1883 van een 17de-eeuws dubbelhuis in neoclassicistische stijl door P.J. Taeymans, gerenommeerd architect en provinciaal bouwmeester in opdracht van de brouwersfamilie Brosens.
Vrijwel intact bewaard gebleven, rijkelijke interieurinrichting in diverse neostijlen, gekenmerkt door het gebruik van vrij kostbare materialen en een degelijke afwerking, waarbij elke kamer werd opgevat als een Gesamtkunstwerk, getuigend van een hoogstaande ambachtelijke kwaliteit en gepersonaliseerd in onder andere emblematische details, refererend naar de laat-19de-eeuwse opdrachtgevers en hun activiteiten.

industrieel-archeologische waarde

Betreft voorbeeld van een mouterij bestaande uit een goed bewaarde mouteest van vier tussenvloeren met valluikjes in de droogroosters en een kiemgebouw, waarvan de datering opklimt tot 1890 en die bepaalde specifieke kenmerken bezit zoals een marmeren kiemvloer, een luiwerk met houten klauwwiel en een geklonken mout- of gerstvat. Tevens zijn de voornaamste toestellen, waaronder een kafmolen van circa 1900, nog aanwezig.
Tenslotte gaat het hier ook om een eertijds voor het Hoogstratense en daarbuiten producerend bedrijf waarvan de directeurswoning, die een uitstekend beeld geeft van de wijze waarop een brouwer-mouter woonde, nog intact is bewaard.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwershuis met achterin gelegen mouterij/brouwerij

Vrijheid 110, 112 (Hoogstraten)
Brouwershuis met achterin gelegen mouterij/brouwerij; teruggaande op een oude herberg De Fortuyn, opgericht in 1675.