Sint-Carolus Borromeuskerk

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hendrik Conscienceplein
Locatie Hendrik Conscienceplein 10 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/187.1
  • OA000337

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Carolus Borromeuskerk, Sodaliteit en Professenhuis

Hendrik Conscienceplein 2-6, 10, Antwerpen (Antwerpen)

In 1556 werd besloten een Jezuïetencollege op te richten te Antwerpen. Met dat doel werd in 1574 het "huis van Aken" aangekocht, een ruime patriciërswoning van 1539 met binnenkoer, gelegen op de hoek van de Korte Nieuwstraat en het thans verdwenen Spoystraatje, en in datzelfde jaar werd de school er ingericht.

Beschrijving

De Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, is beschermd als monument.

Waarden

De kerk van Sint-Carolus Borromeus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.