Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkzuil voor Gaston Roelandts

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gedenkzuil voor Gaston Roelandts, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zuil uit witte natuursteen in een lager gelegen perkje, begrensd door lage muurtjes, naar een ontwerp van architect Louis François Charels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkzuil voor Gaston Roelandts

Baron Ruzettelaan zonder nummer (Brugge)
Gedenkzuil voor Gaston Roelandts, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zuil uit witte natuursteen in een lager gelegen perkje, begrensd door lage muurtjes, naar een ontwerp van architect Louis François Charels.