erfgoedobject

Gedenkzuil voor Gaston Roelandts

bouwkundig element
ID
76945
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76945

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gedenkzuil voor Gaston Roelandts, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zuil uit witte natuursteen in lager gelegen perkje, begrensd door lage muurtjes. Vanaf het voetpad toegankelijk via een gekasseid trapje.

Zuil met vooraan een drievoudige, verticale geleding waarvan de buitenste in een gebogen lijn overlopen in de afsluitende muurtjes.

Op de zuil wapenschild met opgeschilderde Belgische Leeuw en opschrift: "l'union fait la force", "Ter roemrijker gedachtenis aan Gaston Roelandts geboren te Oostcamp Steenbrugge op 14 september 1896 en door de Duitsche overweldigers gefusilleerd te Ertvelde Rieme op 21 juli 1943". "Mocht de herinnering aan zijn heldendood het nationaal besef versterken in de harten van het opkomend geslacht".

  • JACOBS M. 1996: Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Brugge, p. 20.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :

Aanvullende informatie

Ontwerp door de architect Louis François Charels.
  • Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Archief Architectenbureau Charels, Charels en Hamel, BE PAWV A/K./1302-1304.
Auteurs : Braeken, Jo
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gedenkzuil voor Gaston Roelandts [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76945 (Geraadpleegd op )