Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lambertus zonder zijbeuken

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

ID
5151
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5151

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1936  ID: 11

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Lambertus met uitzondering van de neogotische zijbeuken.Waarden

De Sint-Lambertuskerk (zonder zijbeuken) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Lambertusplaats 2 (Berlaar)
Parochiekerk opgetrokken in verschillende fasen: de oudste gedeelten, met name toren en middenbeuk uit de 15de eeuw; uitbreiding met koor in de 16de eeuw; bouw van de transeptarmen in 1778 en 1785.