Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Benedictus met kerkhof en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-12-1942 tot heden

ID: 5182   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5182

Besluiten

Parochiekerk Sint-Benedictus en kerkhof met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1942  ID: 58

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Benedictus met voormalig kerkhof en omgeving is beschermd als landschap. Ook de gevels op de grens van de afbakening (Dorpsstraat 1-16, Kerkstraat 3-23, Wouwstraat 2, Sint-Benedictusstraat 1-7 en de zijgevel van huisnummer 2, en de zijgevel van de Rubensstraat 2) maken deel uit van de bescherming als landschap.Waarden

De Sint-Benedictuskerk en het oud kerkhof met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Benedictus

Wouwstraat zonder nummer (Mortsel)
Georiënteerde gotische kruiskerk met ingebouwde vierkante zandstenen westtoren uit de tweede helft van de 15de eeuw, omgeven door grasperken.


Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis Ons Genoegen

Dorpsstraat 8 (Mortsel)
Eenvoudig burgerhuis met geel bakstenen lijstgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak, gedateerd 1904.


Klooster- en schoolgebouw

Kerkstraat 5, Sint-Benedictusstraat 14 (Mortsel)
Kloostergebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, aansluitende schoolgebouwen uit het eerste en derde kwart van de 20ste eeuw.


Pastorie Sint-Benedictusparochie

Wouwstraat 2 (Mortsel)
Alleenstaand dubbelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, van 1889 naar ontwerp van Louis Gife.